HvJ EU 14 januari 2021, C-393/19

De inbeslagname van bij misdrijven gebruikte voorwerpen vormt een onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder