Arie Elshout en Rob Vreeken becommentariëren beurtelings het buitenlandse nieuws. Deze week: Elshout over zijn eerste kennismaking met het…

Bron: Volkskrant Opmerkelijk | Lees verder