De Wet herziening gerechtelijke kaart heeft nog maar beperkt gebracht wat men voor ogen had. Een commissie onderzocht de kwaliteit van de wet waarmee…

Bron: recht.nl | Lees verder