Uit deze uitspraak blijkt dat schriftelijk vastgelegde afspraken tussen een waterschap en een grondeigenaar over gedoog- en onderhoudsplichten moeten…

Bron: jurio.nl | Lees verder