Uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat een belastingplichtige met succes een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel als hij…

Bron: jurio.nl | Lees verder