Een beding in een (particuliere) verzekeringsovereenkomst waarin ten nadele van de verzekerde wordt afgeweken van de termijn voor…

Bron: jurio.nl | Lees verder