Toewijzing vordering tot herroeping voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) voor de duur van 1317 dagen wegens overtreding van de algemene…

Bron: jurio.nl | Lees verder