Media overal ter wereld wijden stuk na stuk aan het vernietigende klimaatrapport van het IPCC. Regeringsleiders buitelen over elkaar heen om te…

Bron: Welingelichte Kringen | Lees verder