De WNT normeert ontslagvergoedingen, of breder gezegd: vertrekregelingen. Zo’n vertrekregeling kan veel elementen bevatten. Vaak worden er…

Bron: tk.nl | Lees verder