In deze bijdrage wordt ingegaan op de bewijsmaatstaf die tuchtrechters hanteren. De auteur vraagt zich afof de tuchtrechtelijke procedure zich op dit…

Bron: jurio.nl | Lees verder