Als een gemeente haar toezeggingen niet nakomt, kunnen benadeelden zich zowel tot de bestuursrechter als tot de burgerlijke rechter wenden. Hierbij…

Bron: jurio.nl | Lees verder