Het is aan bestuursorganen om aannemelijk te maken dat een besluit is verzonden aan belanghebbenden. Uit de onderhavige uitspraak blijkt dat het nog…

Bron: jurio.nl | Lees verder