Met de voorgestelde wijzigingswet wordt uitvoering gegeven aan de hervorming van het Europese octrooisysteem. Het Rechtspraakverdrag betreft de…

Bron: jurio.nl | Lees verder