Weduwe Xandra Brood is door de rechter aangewezen als rechthebbende van de beeld- en merkrechten van Wild Romance, de naam en logo van de band van…

Bron: Telegraaf | Lees verder