De hoogte van billijke vergoedingen is afhankelijk gesteld van de (uitzonderlijke) omstandigheden van individuele gevallen. De punitieve of…

Bron: jurio.nl | Lees verder