Als de inspecteur een verzoek om kwijtschelding van een aanslag ontvangt, moet hij dit doorsturen naar de ontvanger van de belastingen. Als de…

Bron: jurio.nl | Lees verder