Het ontbreken van een duidelijk functiehuis met daarin strikt van elkaar te onderscheiden functies kan bij een reorganisatie tot fatale problemen…

Bron: jurio.nl | Lees verder