Gerechtshof Amsterdam 9 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:726

Deze uitspraak ziet op een beklag ex art. 12 Sv met betrekking tot oplichting en…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder