Disclaimer

Vink Veldman & Swier Advocaten is een maatschap bestaande uit mr. M. Veldman, mr. B.C. Swier, mr. J.W.P. Beijen, mr P.M. Rombouts en mr. C.M. Peeperkorn. De leden van de maatschap zijn uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

Vink Veldman & Swier Advocaten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67788491.

Een overeenkomst strekkende tot het verlenen van juridische bijstand aan een cliƫnt wordt gesloten met een individuele advocaat.

Mr. M. Veldman voert praktijk binnen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veldman Advocaten. B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50114794.

Mr. B.C. Swier staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34330875.

Mr. J.W.P. Beijen staat ingeschreven bijde Kamer van Koophandel onder nr. 34376390.

Mr. C.M. Peeperkorn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34382222.

Mr. P. M. Rombouts staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 81627815.