Onder toeziend oog van de ons omringende landen wordt in Nederland hard gewerkt aan de definitieve ondergang van het gedoogbeleid. De ontwikkelingen hier zijn tegengesteld aan die elders in Europa. Waar in het buitenland een tendens waarneembaar is van liberalisering en decriminalisering van de vele ooit zo strenge anti-drugsmaatregelen heeft Nederland zich ontwikkeld tot aanvoerder van de harde aanpak van al wat met cannabis te maken heeft.

Nationale recherche blijkt debacle

Afgelopen weekend werd bekend dat de politie gebukt gaat onder administratieve lasten en angstcultuur waardoor de kwaliteit en het niveau van de opsporing bedroevend laag is. De Nationale Politie is het laatste stukje broddelwerk dat voormalig minister Opstelten als erfenis achterliet. Door de reorganisatie hebben politiemensen geen idee waar bijvoorbeeld collega’s van de financiële recherche werkzaam zijn.

Politie vangt geen boeven maar zaden

Kort voor zijn definitieve afgang zorgde Opstelten voor het growshopverbod dat door de rechterlijke macht uiterst kritisch wordt ontvangen. Dat laatste is niet gek als je bedenkt dat in een Rotterdamse zaak van mij de politie met veel tam tam zakken met Europees gecertificeerde industriële hennepzaden in beslag heeft genomen. Deze zaden zijn helemaal niet strafbaar, omdat zij planten opleveren die minder dan 0,2% THC bevatten. De recherche liet mij weten dat het NFI door DNA-onderzoek op de zaden het THC-gehalte gaat vaststellen dat de planten zouden bevatten als de zaden waren ontkiemd. Dat dit algehele onzin is en dit onmogelijk te onderzoeken is zal na tijdrovend en zeer kostbaar onderzoek te zijner tijd door het NFI worden vastgesteld.

Wel goed dat de politie er 150 mensen bij heeft gekregen die zich uitsluitend en full time bezig houden met de klopjacht op zaden en kweekapparatuur.

Dergelijke speurneuzerij is voor de burger een hele geruststelling. De politie heeft immers nog steeds genoeg te doen, ook al heeft dit niets te maken met misdaadbestrijding. Een kijkje nemen in de criminele gaarkeuken waarin liquidaties vaker dan ooit plaatsvonden is er al helemaal niet bij.

Dat de politie een toonbeeld is van de klopjacht tegen het kwaad volgt ook uit het fouilleren van jongeren tijdens festivals. Als bij een bezoeker ergens een paar pilletjes worden ontdekt volgt onmiddellijke afstraffing door het opleggen van een boete of het aanbieden van een werkstraf. Deze jongeren willen gewoon toegang tot het festival, dus gaan vrijwel altijd in op een transactievoorstel. Pas veel later ervaren zij dat ze hiermee een strafblad hebben door dit heldhaftige optreden van de politie. De carrières van deze jongeren worden hierdoor direct bedreigd.

Rechterlijke macht gooit handdoek in de ring

Rechters doen niet langer mee met het in stand houden van de schertsvertoning rond cannabis. Ook bij het openbaar ministerie is inmiddels de moed behoorlijk in de schoenen gezakt in de strijd tegen het cannabis kwaad. Zo vorderde de officier van justitie in Den Haag vorige week schuldig verklaring zondert strafoplegging in een zaak waarin de exploitant van een coffeeshop met een personeelslid ongeveer 1,3 kilo (brutogewicht) cannabis in een auto vervoerde om de coffeeshop te bevoorraden. Ook de advocaat vorderde toepassing van art. 9a Wetboek van Strafrecht. En zo geschiedde. Je hebt strikt genomen tegenwoordig zelfs geen advocaat meer nodig om straffeloos te worden verklaard. Deze advocaat, Ilonka Kamans, was overigens dezelfde als in de Nemo-zaken en dat is geen toeval. De officier van justitie zal naar verwachting spoedig ophouden met het vervolgen van flutzaken over de bevoorrading van coffeeshops.

En wat doet de bestuursrechter?

Die is opvallend consequent. In Nemo deel II oordeelde de bestuursrechter onlangs in een voorlopige voorziening voor de tweede keer over de vraag of Nemo open mocht blijven. Dit naar aanleiding van de beslissing tot intrekking van de vergunning en een verzoek voor een nieuwe vergunning. Eerder trok de bestuursrechter een voorlopige streep door het besluit tot sluiting van de coffeeshop. Een paar maanden later probeerde de Rotterdamse burgemeester het nog maar eens en trok de vergunning in.

Maar de bestuursrechter floot hem voor de tweede keer terug en schorste het besluit tot intrekking. Hij ging zelfs zo ver dat hij bepaalde dat zijn uitspraak in de plaats komt van een vergunning. Nemo is dus weer gewoon open. Er moet maar eens een meervoudige kamer van drie bestuursrechters komen die de principiële vraag zal beantwoorden in hoeverre de straffeloosheid van de bevoorrading tot gevolg moet hebben dat je om deze reden geen vergunningen meer mag intrekken. Dat bepaalde de Rotterdamse Voorzieningenrechter.

De uitvoerende macht

Onder burgemeesters wordt zeer verschillend gedacht over de bevoorrading van coffeeshops.
De burgemeester van Haarlem komt deze herfst – naar eigen zeggen – met een opvallend verstrekkend betoog over algehele regulering van de achterdeur. Zijn Amsterdamse collega pleitte vorige week voor verzachting van de aanpak van de achterdeur. De burgemeester van Hoofddorp verzuchtte na de Superfly zaak dat we de Wet Bibob nu wel kunnen afschaffen. Maar de burgemeester van Utrecht sloot coffeeshop Zanzi voorlopig wel voor één jaar voor een voorraad van ongeveer 14 kilo.

Volgend jaar duidelijkheid

De rechter gaat hoogstwaarschijnlijk pas volgend jaar de principiële vraag beantwoorden of het bevoorraden bestuursrechtelijke repercussies mag hebben. Voorlopig moeten we het doen met de consistente Nemo uitspraken die erop neerkomen dat de burgemeester rekening moet houden met de onvermijdelijke bevoorrading en dit geen reden mag zijn voor sluiting.

Als deze trend zich voortzet lijkt het einde van het huidige gedoogbeleid nabij.

Over deze zeer interessante rechtsontwikkeling zal ik de lezer zeker op de hoogte houden.